Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

PHILIPPE DE SADELEER
Voorzitter van de raad van bestuur

Als voorzitter van de raad van bestuur van het FANC heb ik het genoegen om samen met u te mogen terugblikken op 2016.

Zo konden we in 2016 opnieuw rekenen op de inzet en het professionalisme van alle medewerkers van het FANC in verschillende belangrijke dossiers. De raad van bestuur volgde enkele onderwerpen van nabij op, zoals de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange. De raad steunt de strenge aanpak van het FANC in dit dossier, net zoals in alle andere dossiers. Dit draagt bij aan de missie van het FANC, namelijk het beschermen van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.

Op dinsdag 7 juni 2016 werd ik als voorzitter van de raad van bestuur van het FANC samen met vertegenwoordigers van Whyte Corporate Affairs uitgenodigd in de subcommissie Nucleaire Veiligheid om toelichting te geven bij de communicatieaudit. Zo werd verduidelijkt welke acties de raad heeft genomen als reactie op de aanbevelingen in de audit. De raad volgt de uitvoering van deze acties aandachtig op. In 2016 werd ook een evaluatie uitgevoerd van de werking van de zes directeurs van het FANC. Zij werden op basis van hun persoonlijke evaluatie gehoord tijdens twee buitengewone vergaderingen van de raad van bestuur.

In totaal vergaderde de raad van bestuur in 2016 11 keer, het auditcomité kwam 8 keer bij elkaar.

In naam van de raad van bestuur wil ik graag alle medewerkers van het FANC feliciteren en bedanken voor hun gedrevenheid en het verrichte werk in alle dossiers, waarvan het jaarrapport u de grote lijnen schetst. Ik wens u een fijne lectuur.

PHILIPPE DE SADELEER
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi