Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Hoofdstuk 6: jaarrekeningen 2016

Balans op 31 december 2016

(bedragen in 1.000 €)

 

Resultatenrekening

(bedragen in €)

 

Analyse uitgaven en inkomsten

De inkomsten van het Agentschap zijn voor 86% afkomstig uit jaarlijkse heffingen en voor 11% van specifieke financiering vanuit NIRAS (berging van radioactief afval), SCK (project Myrrha) en Electrabel (pre-licensing project SF2). De resterende inkomsten bestaan voornamelijk uit retributies bij aanvraag of wijziging van vergunningen of erkenningen en de opbrengst van de belegging die het FANC deed in lineaire staatsobligaties.

Volgende grafiek bevat de opsplitsing van de uitgaven per kostensoort.

Personeel is veruit de grootste kost (63,7%).

22% van de uitgaven van het Agentschap ging naar omkadering in de vorm van infrastructuur (gebouw, kantoormateriaal,…) en algemeen beheer (ICT, personeelsbeheer, communicatie, juridische honoraria,…).

8% van de uitgaven van het Agentschap ging naar radiologische analyses.

In 2016 werd het geschil met AVC geregeld met het betalen van 650 kEUR.

De overige uitgaven gaan naar toezicht op het grondgebied (exploitatie van het Telerad netwerk, uitvoeren van metingen en analyses) en de realisatie van projecten.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi