Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Samen beschermen

JAARVERSLAG 2016

158

medewerkers

Missie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

De 158 medewerkers van het FANC leggen zich dagelijks toe op een brede waaier aan activiteiten, gaande van het controleren van de nucleaire, medische en industriële installaties tot het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land. Daarnaast behoren ook de veiligheid en beveiliging van transporten van nucleaire en radioactieve materialen en het langetermijnbeheer van radioactief afval tot de permanente verantwoordelijkheden van het FANC.

Om deze missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde wijze de aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.

Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit statuut verleent het FANC de onafhankelijkheid die onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden. In zijn hoedanigheid van federale instelling is het FANC actief op het gehele nationale grondgebied.

Bekijk de bedrijfsfilm van het FANC

Philippe De Sadeleer

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het FANC heb ik het genoegen om samen met u te mogen terugblikken op 2016.

Zo konden we in 2016 opnieuw rekenen op de inzet en het professionalisme van alle medewerkers van het FANC in verschillende belangrijke dossiers. De Raad van Bestuur volgde enkele onderwerpen van nabij op, zoals de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange. De Raad steunt de strenge aanpak van het FANC in dit dossier, net zoals in alle andere dossiers. Dit draagt bij aan de missie van het FANC, namelijk het beschermen van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.

Waarden

BEKWAAMHEID

• Wij werken proactief.

• Wij streven naar continue verbetering.

ONAFHANKELIJKHEID

• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaire expertise.

• Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.

TRANSPARANTIE

• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier.

• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.

• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect, luisterbereidheid en dialoog.

• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

• Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.

• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaire expertise.

• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier.

• Wij werken proactief.

• Wij streven voortdurend naar verbetering.

• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.

• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect, luisterbereidheid en dialoog.

Jan Bens

Directeur-generaal

Voorwoord van de Directeur-generaal

2016 is het jaar dat de geschiedenis ingaat als het jaar waarin België het slachtoffer werd van de gruwelijke terroristische aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ook op het FANC was dinsdag 22 maart 2016 een veelbewogen en emotionele dag. Gelukkig waren alle collega’s ongedeerd. Het was ook aangrijpend om te zien hoe collega’s bij elkaar steun vonden.

De aanslagen kwamen jammer genoeg niet helemaal onverwacht. Het land bevond zich al enige tijd in dreigingsniveau 3 en ook in de nucleaire sector werd hierop geanticipeerd. Zo werden enkele dagen voor de aanslagen militairen gestationeerd op de belangrijkste Belgische nucleaire sites, in afwachting van het speciale beschermings- en bewakingskorps van de federale politie. In het kader van de terreurdreiging werden ook extra beveiligingsmaatregelen genomen.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi